den 9 juli 2020
Terms Of Use
AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Välkommen till Hammarnäs Tryck

Välkommen till Hammarnäs Tryck Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Välkommen till Hammarnäs Tryck.

Välkommen till Hammarnäs Tryck Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Välkommen till Hammarnäs Tryck webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Välkommen till Hammarnäs Tryck förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Välkommen till Hammarnäs Tryck.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Välkommen till Hammarnäs Tryck portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Välkommen till Hammarnäs Tryck och Välkommen till Hammarnäs Tryck är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Välkommen till Hammarnäs Tryck är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Välkommen till Hammarnäs Tryck erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Välkommen till Hammarnäs Tryck sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Välkommen till Hammarnäs Tryck webbportal,bekräftar och garanterar Ni Välkommen till Hammarnäs Tryck att ni inte kommer att använda Välkommen till Hammarnäs Tryck på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Välkommen till Hammarnäs Tryck webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Välkommen till Hammarnäs Tryck eller forstöra andra användares besök/arbete med Välkommen till Hammarnäs Tryck webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Välkommen till Hammarnäs Tryck webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Välkommen till Hammarnäs Tryck webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Välkommen till Hammarnäs Tryck har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Välkommen till Hammarnäs Tryck sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Välkommen till Hammarnäs Tryck förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Välkommen till Hammarnäs Tryck förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Välkommen till Hammarnäs Tryck varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Välkommen till Hammarnäs Tryck sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Välkommen till Hammarnäs Tryck vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Välkommen till Hammarnäs Tryck.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Välkommen till Hammarnäs Tryck WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Välkommen till Hammarnäs Tryck FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Välkommen till Hammarnäs Tryck WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Välkommen till Hammarnäs Tryck WEBBPLATS.

KONTAKT : into@mathinic.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Välkommen till Hammarnäs Tryck förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Välkommen till Hammarnäs Tryck webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Välkommen till Hammarnäs Tryck webbplats är: 2016 © Hammarnäs Tryck&kommunikation | Matrosvägen 2 B, 312 72 Skummeslövsstrand och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Välkommen till Hammarnäs Tryck 2016 © Hammarnäs Tryck&kommunikation | Matrosvägen 2 B, 312 72 Skummeslövsstrand

2016 © Hammarnäs Tryck&kommunikation | Matrosvägen 2 B, 312 72 Skummeslövsstrand Personliga UppgifterAnvändarvillkor
Om Företaget Produkter Tjänster Förfrågningar Kontakt